Fedasil

Absoluut waarde(n)vol, de samenwerking tussen Canada en Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Onze interne communicatiecampagne zet de kernwaarden van de organisatie extra in de verf bij medewerkers én asielzoekers. Grensoverschrijdende communicatiesleutel die veel deuren opent bij een veeltalig doelpubliek? Het visualiseren van de verbale content in toegankelijke pictogrammen. Protagonisten in het campagnebeeld? Lekker dichtbij huis, de echte medewerkers van Fedasil. Hoe verschillend we ook zijn, we (h)erkennen dezelfde waarden.